Spoločnosť AGGER, s.r.o. Vám ponúka nasledovné služby :

Športové projekty a detské ihriská

9 – kópia

Verejné osvetlenie LED

0283-2.jpg – kópia

Výstavba a rekonštrukcie obecné úrady, školy škôlky, zateplovanie ...

vystavba – kópia

Projektovanie športovísk, budov, rodinných domov, hál

projekcia – kópia

Pomoc pri získavaní prostriedkov z fondov.

europska unia – kópia

Pomoc pri vypracovaní podkladov pre verejné obstarávanie.

Open ringbound notebook with blank lined pages and a mechanical pencil ready for you to write your text or message