Sme tu pre Vás aby Vaše rozhodovanie bolo jednoduchšie !

Spoločnosť AGGER, s.r.o. ponúka sprostredkovanie obchodu a služieb v stavebníctve.

Naše služby v stavebníctve zahŕňajú:

  • konzultačné a sprostredkovateľské služby v oblasti výstavby a rekonštrukcie športových stavieb, polyfunkčných objektov, priemyselných a administratívnych budov, ciest a verejného osvetlenia s technológiou LED,
  • sprostredkovanie v oblasti projekcie a stavebného dozoru stavieb,
  • poradenstvo, konzultácie a sprostredkovateľské služby pri získavaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
  • poradenstvo, konzultácie  v oblasti verejného obstarávania.

Naše služby sú určené pre verejný sektor (mestá, obce) a súkromný sektor, ako

  • športové kluby a areály, školy, voľnočasové organizácie,
  • ubytovacie zariadenia, obchodné domy
  • stavebné spoločnosti.

Aktuálne projekty :

Športoviská 90%
Projektové dokumentácie 95%
Dotácie z Eurúopskych fondov 67%
Rekonštrukcie budov 31%